Хэрхэн тээврийн үнэ бодох вэ?

Таны захиалсан бараа хүнд бөгөөд жижиг хэмжээтэй бол жингээр, хөнгөн боловч овор хэмжээ ихтэй бол овор хэмжээгээр тээврийн зардал тооцоолно.

Веб сайт дээрх барааны үнэнд тээврийн зардал ороогүй болно. Таны бараа Улаанбаатарт ирснийх нь дараа тээврийн зардлыг төлөөд бараагаа авна. Барааны БОДИТ жин 1кг тутамд 4.000₮ нэмэгдэнэ. Овор хэмжээ ихтэй чихмэл тоглоом, хивсэнцэр, дугуй, зурагт, буйдан, хөргөгч гэх мэт овортой барааны тээврийн зардлыг үйлчилгээний нөхцөлд заасны дагуу м.кубээр бодно.

Таны захиалсан бараа харьцангуй хүнд боловч жижиг хэмжээтэй бол жингээр тээврийн зардлыг тооцоолно. (Үүнийг төмөр туухайтай зүйрлэж ойлгож болно.) Хэрэв таны бараа хөнгөн боловч овор хэмжээ нь харьцангуй том байвал овор хэмжээгээр тээврийн зардлыг бодно. (Үүнийг хөнгөн унадаг дугуйтай зүйрлэж ойлгож болно.)