Хэрхэн төлбөр хийх вэ?

Таны захиалгыг манай ажилтан баталгаажуулсанаар захиалгын төлөв Төлбөр хүлээгдэж байгаа төлөвт шилжих бөгөөд танд автоматаар бүртгүүлсэн утасны дугаар дээр тань SMS ирэх болно.

Төлбөр төлөх дараах гурван арга байна. Үүнд:

Qpay төлөлт

qpay

Khanbank Шилжүүлэг

Мөн та манай оффис дээр ирж Бэлнээр ирж төлж болох бөгөөд захиалгынхаа дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.

Хаяг, Байршил